[HL] Przedsiebiorstwo Produkcyjne
HYDROINSTAL
51-421 Wrocław (PL), ul. Rakowa 10, tel./fax +48 71 3255811.


Dokumentacja

Atesty:

Plik PDF Zestawy_HYDRO_atest.pdf
Atest Państwowego Zakładu Higieny na zestawy HYDRO produkcji Hydroinstal.
[PDF] Rozmiar: 421 kB Data ost. modyf.: 10.09'14

Plik PDF Pompy_atest.pdf
Atest Państwowego Zakładu Higieny na pompy HL, HLN, HLNL, HLM, HLML, HLS, HLSL, HLP, HLPL, HCD, H2CD produkcji Hydroinstal.
[PDF] Rozmiar: 437 kB Data ost. modyf.: 10.09'14

Plik PDF Zawory_zwrotne_atest.pdf
Atest Państwowego Zakładu Higieny na miedzykołnierzowe zawory zwrotne z tworzywa sztucznego typu H produkcji Hydroinstal.
[PDF] Rozmiar: 442 kB Data ost. modyf.: 10.09'14

Instrukcje:

Plik PDF dobor_pomp.pdf
Zasady doboru zestawów hydroforowych.
[PDF] Rozmiar: 176 kB Data ost. modyf.: 10.09'14